Zdravotní cvičení pro parkinsoniky

Základní informace:

Parkinsonova nemoc (PN) je neurologické onemocnění mozku, při kterém dochází ke ztrátě nervových buněk uložených ve středním mozku, které produkují látku - DOPAMIN. Nedostatek dopaminu se projevuje řadou hybných problémů - celková zpomalenost, zmenšený rozsah pohybů, obtížný pohybový start, třes, svalová ztuhlost, poruchy stoje a chůze a také obtížemi, které nemají hybný ráz - psychické poruchy, poruchy vegetativního nervstva, poruchy spánku, a jiné).

První obtíže jsou obvykle netypické a mohou provázet i jiná onemocnění:

- bolesti ramen a zad

- pocity tíhy končetin

- pocit ztráty výkonnosti

- poruchy spánku

- zácpa

- tichost a monotónnost hlasu

- zmenšení písma

- deprese

- snížení sexuální výkonnosti

Význam fyzioterapie, cvičení a pohybu u PN

Pohybová aktivita u pacientů s PN má své místo ve všech stadiích této nemoci. Musí se postupně přizpůsobovat měnícím se schopnostem jedince, měnící se medikaci. Hlavním cílem je zlepšit kvalitu života!

V našem cvičení se zaměřujeme hlavně na pacienty v časné a střední fázi - na ty, kteří zvládnou do cvičení docházet sami nebo s rodinnými příslušníky. Zaměřujeme se na zlepšení výkonnosti kardiovaskulárního systému, nervového i pohybového systému, správné držení těla a správný stereotyp dýchání.

Nejvíce se zaměřujeme na:

·       osvojení správných pohybových stereotypů

·       střídání napětí a uvolňování

·       protahování svalů s tendencí ke zkracování

·       posilování svalů s tendencí k ochabování

·       procvičení svalů na chodidlech pro stabilitu

·       dechová cvičení (hlavně břišní dýchání, funkce bránice)   

·       balanční cvičení s důrazem na zpevnění hlubokých svalů

·       trakce páteře

·       rytmická cvičení podle hudby, pochod

·       relaxační cvičení

·       význam odpočinku

·       vytrvalostní cvičení (využití holí Nordic – walking)