Klub Mentepura

Nový rozvrh na školní rok 2023/24 je již zveřejněn. Těším se na vás!!!. 
 
 
 
 

Vítejte na stránkách klubu Mentepura! Nabízíme pohybové aktivity pro ženy i muže formou pravidelných cvičebních hodin. Řídíme se heslem "zdravý pohyb je život",  a v tomto duchu vedeme jednotlivé kurzy. Našim cílem je zlepšit váš zdravotní stav jak fyzický tak psychický. V hodinách vás povede zkušená cvičitelka zdravotní tělesné výchovy nejvyšší třídy, která dohlédne na to, abyste cvičení prováděli správně a nedopoušteli se chyb, které by mohly mít negativní vliv na váš pohybový aparát.

Cvičitelka ing. Zdenka Kymlová:

"Již více než 25 let se věnuji cvičení zpočátku pro ženy a posledních 10 let i pro muže. Sama jsem si zvolila název: „Cvičení pro zdraví“ a mohu potvrdit, že byl zvolen dobře. Lepší stav pohybového aparátu přináší příjemný pocit a psychickou pohodu, psychická pohoda ve cvičení přináší lepší výkony a lepší stav pohybového aparátu. Je to opravdu jednoduché. Převážná většina problémů páteře, kloubů, svalů je způsobena nedostatkem pohybu a hlavně nedostatkem vhodného pohybu. Jsem ráda, že mohu mé znalosti a hlavně zkušenosti předávat klientům. 

Mé vlastní zdravotní problémy mě přiměly k důležitému rozhodnutí opustit práci pedagoga volného času na DDM Sluníčko v Otrokovicích. Situaci jsem pro sebe vyhodnotila pozitivně, mám totiž dostatek času na rozvíjení cvičebních hodin pro mé milé cvičence. Touto formou bych ráda všem poděkovala, protože mně podali pomocnou ruku, když jsem byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Vytáhli mě zpět mezi sebe a najednou – ani nevím, jak se to přihodilo – jsem stála před nimi a už to jelo: „Vtáhni břicho, stáhni ramena, usměj se!“ Ještě jednou všem velký dík.  

Zanedlouho to bude 30 let, co jsem poznala manžele Zemanovy z Brna - Janu a Vladimíra, kteří mi ukázali další cestu. K fyzickému vhodně volenému pohybu, psychické pohodě patří ještě dostatek vitální energie - čchi. Touto cestou jim děkuji za vše, co mi předali a předávají v oblasti čínského zdravotního a harmonizačního cvičení - Čchi-kung tajči." 

Pro zájemce uvádím odkaz: https://sec-sdruzeni-pro-ekologii-clov.webnode.cz

Nábory do kurzů:

  • Do kurzu se můžete zapojit kdykoliv během roku - přijďte do cvičení dle rozvrhu hodin, rádi vás uvítáme!

Co s sebou do cvičební hodiny?

  • Pohodlné sportovní oblečení
  • Sportovní obuv - ta většinou slouží jen pro příchod a odchod, cvičíme totiž bez obuvi. I chodidla si zaslouží důkladný pohyb.
  • Láhev s vodou
  • Dobrou náladu!